ufabet เว็บตรง
Xuan Yuan Sword: Scar of Sky ฤทธิ์กระบี่เซียนหยวน

Xuan Yuan Sword: Scar of Sky ฤทธิ์กระบี่เซียนหยวน พากย์ไทย EP.1 – EP.31 [จบ]

Xuan Yuan Sword: Scar of Sky ฤทธิ์กระบี่เซียนหยวน พากย์ไทย EP.1 – EP.31 [จบ]

Rating 7.4
277

Xuan Yuan Sword: Scar of Sky ฤทธิ์กระบี่เซียนหยวน พากย์ไทย
เรื่องราวระหว่างสองทายาทแห่งราชวงศ์เฉินและราชวงศ์โจวเหนือที่ล่มสลาย พวกเขาต้องการกอบกู้ราชวงศ์ของตัวเอง ทั้งนี้ต้องออกตามหาอาวุธวิเศษที่มีพลังอำนาจ ทั้งสองจึงกลายเป็นศัตรูกัน ท่ามกลางการผจญภัยครั้งนี้ มิตรภาพ ความรัก ความแค้นได้ก่อตัวขึ้น

Year
Language
ปล. "ซับไทย" หมายถึงเสียงต้นฉบับมีคำบรรยายไทย / "พากย์ไทย" หมายถึงเสียงไทย
Network

No season list result

Sbobet888

ดูซีรี่ย์จีน Xuan Yuan Sword: Scar of Sky ฤทธิ์กระบี่เซียนหยวน พากย์ไทย

31
Xuan Yuan Sword: Scar of Sky ฤทธิ์กระบี่เซียนหยวน พากย์ไทย EP 1
Xuan Yuan Sword: Scar of Sky ฤทธิ์กระบี่เซียนหยวน พากย์ไทย EP 2
Xuan Yuan Sword: Scar of Sky ฤทธิ์กระบี่เซียนหยวน พากย์ไทย EP 3
Xuan Yuan Sword: Scar of Sky ฤทธิ์กระบี่เซียนหยวน พากย์ไทย EP 4
Xuan Yuan Sword: Scar of Sky ฤทธิ์กระบี่เซียนหยวน พากย์ไทย EP 5
Xuan Yuan Sword: Scar of Sky ฤทธิ์กระบี่เซียนหยวน พากย์ไทย EP 6
Xuan Yuan Sword: Scar of Sky ฤทธิ์กระบี่เซียนหยวน พากย์ไทย EP 7
Xuan Yuan Sword: Scar of Sky ฤทธิ์กระบี่เซียนหยวน พากย์ไทย EP 8
Xuan Yuan Sword: Scar of Sky ฤทธิ์กระบี่เซียนหยวน พากย์ไทย EP 9
Xuan Yuan Sword: Scar of Sky ฤทธิ์กระบี่เซียนหยวน พากย์ไทย EP 10
Xuan Yuan Sword: Scar of Sky ฤทธิ์กระบี่เซียนหยวน พากย์ไทย EP 11
Xuan Yuan Sword: Scar of Sky ฤทธิ์กระบี่เซียนหยวน พากย์ไทย EP 12
Xuan Yuan Sword: Scar of Sky ฤทธิ์กระบี่เซียนหยวน พากย์ไทย EP 13
Xuan Yuan Sword: Scar of Sky ฤทธิ์กระบี่เซียนหยวน พากย์ไทย EP 14
Xuan Yuan Sword: Scar of Sky ฤทธิ์กระบี่เซียนหยวน พากย์ไทย EP 15
Xuan Yuan Sword: Scar of Sky ฤทธิ์กระบี่เซียนหยวน พากย์ไทย EP 16
Xuan Yuan Sword: Scar of Sky ฤทธิ์กระบี่เซียนหยวน พากย์ไทย EP 17
Xuan Yuan Sword: Scar of Sky ฤทธิ์กระบี่เซียนหยวน พากย์ไทย EP 18
Xuan Yuan Sword: Scar of Sky ฤทธิ์กระบี่เซียนหยวน พากย์ไทย EP 19
Xuan Yuan Sword: Scar of Sky ฤทธิ์กระบี่เซียนหยวน พากย์ไทย EP 20
Xuan Yuan Sword: Scar of Sky ฤทธิ์กระบี่เซียนหยวน พากย์ไทย EP 21
Xuan Yuan Sword: Scar of Sky ฤทธิ์กระบี่เซียนหยวน พากย์ไทย EP 22
Xuan Yuan Sword: Scar of Sky ฤทธิ์กระบี่เซียนหยวน พากย์ไทย EP 23
Xuan Yuan Sword: Scar of Sky ฤทธิ์กระบี่เซียนหยวน พากย์ไทย EP 24
Xuan Yuan Sword: Scar of Sky ฤทธิ์กระบี่เซียนหยวน พากย์ไทย EP 25
Xuan Yuan Sword: Scar of Sky ฤทธิ์กระบี่เซียนหยวน พากย์ไทย EP 26
Xuan Yuan Sword: Scar of Sky ฤทธิ์กระบี่เซียนหยวน พากย์ไทย EP 27
Xuan Yuan Sword: Scar of Sky ฤทธิ์กระบี่เซียนหยวน พากย์ไทย EP 28
Xuan Yuan Sword: Scar of Sky ฤทธิ์กระบี่เซียนหยวน พากย์ไทย EP 29
Xuan Yuan Sword: Scar of Sky ฤทธิ์กระบี่เซียนหยวน พากย์ไทย EP 30
Xuan Yuan Sword: Scar of Sky ฤทธิ์กระบี่เซียนหยวน พากย์ไทย EP 31

Relate Posts

ไฮโลไทย |