ufabet เว็บตรง
The Legend of Jasmine

The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ พากย์ไทย ซับไทย EP1-EP40 [จบ]

The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ พากย์ไทย ซับไทย EP1-EP40 [จบ]

Rating 6.9
1273

The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ เรื่องราวของซูม่อเอ่อร์ หญิงสาวชาวเคอเอ่อร์ชิ่น ผู้มีนิสัยห้าวหาญ เสียสละ ยินยอมเสียสละเพื่อส่งเสริมผู้อื่น ในพิธีแข่งม้า นางมีโอกาสได้รู้จักกับตัวเอ๋อร์กุ่นคบกันเป็นสหายที่ดี แต่แล้วในทุ่งหญ้าเกิดการเปลี่ยนแปลง ชาฮาเอ่อร์รุกรานเคอร์เอ่อร์ชิ่น ซูม่อเอ่อร์สูญเสียญาติมิตร เผ่าเคอเอ่อร์ชิ่นตัดสินใจใช้การแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์กับต้าจินเพื่ออาศัยอิทธิพลอำนาจบารมีของต้าจิน ประคองชนเผ่าให้อยู่รอด จึงส่งปู้มู่ปู้ไท่ (จักรพรรดินีเสี้ยวจวง/อวี้เอ่อร์ จากจอมนางไร้น้ำตา) ไปเป็นพระชายารองของหวงไท่จี๋ (ตอนนั้นยังมีตำแหน่งเป็นเป้ยเล่อเหย่) ซูม่อเอ่อร์ติดตามปู้มู่ปู้ไท่ไปต้าจินในฐานะหลานสาว และได้พบตัวเอ๋อร์กุ่นอีกครั้ง เมื่อรู้ว่าตัวเอ๋อร์กุ่นมีฐานะเป็นถึงเป้ยเล่อเหย่ผู้สูงส่ง ซูม่อเอ่อร์จึงได้แต่เก็บงำความรักที่มีต่ออีกฝ่ายไว้ ขณะนั้นอำนาจ ผลประโยชน์ครอบงำจิตใจผู้คน ทั้งยังมีผู้คนคอยยุยง หวงไท่จี๋และตัวเอ๋อร์กุ่นพี่น้องร่วมสายเลือด เกิดความบาดหมาง ใกล้แตกหัก แต่เมื่อตัวเอ๋อร์กุ่นกำลังจะเลือกเดินทางผิด สวรรค์ก็ส่งซูม่อเอ่อร์มายังข้างกายเขา ทั้งสองร่วมฝ่าฟันอุปสรรค ฝ่าภยันตรายด้วยกัน ซูม่อเอ่อร์ใช้ความรัก ความเข้าใจและการเสียสละของตนเอง สอนให้ตัวเอ๋อร์กุ่นเข้าใจว่าพี่น้องสำคัญว่าอิทธิพลและอำนาจ สุดท้ายตัวเอ๋อร์กุ่นและหวงไท่จี๋คลี่คลายความบาดหมาง พี่น้องร่วมใจ สามัคคีนำกองธงทั้งแปดรวบรวมแผ่นดิน สถาปนาราชวงศ์ชิง

Year
Language
ปล. "ซับไทย" หมายถึงเสียงต้นฉบับมีคำบรรยายไทย / "พากย์ไทย" หมายถึงเสียงไทย

No season list result

Sbobet888

The Legend of Jasmine พากย์ไทย

40
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ พากย์ไทย EP 1
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ พากย์ไทย EP 2
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ พากย์ไทย EP 3
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ พากย์ไทย EP 4
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ พากย์ไทย EP 5
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ พากย์ไทย EP 6
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ พากย์ไทย EP 7
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ พากย์ไทย EP 8
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ พากย์ไทย EP 9
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ พากย์ไทย EP 10
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ พากย์ไทย EP 11
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ พากย์ไทย EP 12
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ พากย์ไทย EP 13
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ พากย์ไทย EP 14
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ พากย์ไทย EP 15
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ พากย์ไทย EP 16
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ พากย์ไทย EP 17
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ พากย์ไทย EP 18
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ พากย์ไทย EP 19
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ พากย์ไทย EP 20
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ พากย์ไทย EP 21
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ พากย์ไทย EP 22
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ พากย์ไทย EP 23
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ พากย์ไทย EP 24
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ พากย์ไทย EP 25
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ พากย์ไทย EP 26
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ พากย์ไทย EP 27
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ พากย์ไทย EP 28
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ พากย์ไทย EP 29
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ พากย์ไทย EP 30
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ พากย์ไทย EP 31
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ พากย์ไทย EP 32
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ พากย์ไทย EP 33
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ พากย์ไทย EP 34
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ พากย์ไทย EP 35
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ พากย์ไทย EP 36
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ พากย์ไทย EP 37
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ พากย์ไทย EP 38
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ พากย์ไทย EP 39
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ พากย์ไทย EP 40

The Legend of Jasmine ซับไทย

40
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ ซับไทย EP 1
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ ซับไทย EP 2
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ ซับไทย EP 3
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ ซับไทย EP 4
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ ซับไทย EP 5
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ ซับไทย EP 6
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ ซับไทย EP 7
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ ซับไทย EP 8
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ ซับไทย EP 9
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ ซับไทย EP 10
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ ซับไทย EP 11
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ ซับไทย EP 12
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ ซับไทย EP 13
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ ซับไทย EP 14
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ ซับไทย EP 15
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ ซับไทย EP 16
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ ซับไทย EP 17
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ ซับไทย EP 18
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ ซับไทย EP 19
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ ซับไทย EP 20
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ ซับไทย EP 21
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ ซับไทย EP 22
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ ซับไทย EP 23
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ ซับไทย EP 24
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ ซับไทย EP 25
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ ซับไทย EP 26
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ ซับไทย EP 27
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ ซับไทย EP 28
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ ซับไทย EP 29
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ ซับไทย EP 30
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ ซับไทย EP 31
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ ซับไทย EP 32
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ ซับไทย EP 33
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ ซับไทย EP 34
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ ซับไทย EP 35
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ ซับไทย EP 36
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ ซับไทย EP 37
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ ซับไทย EP 38
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ ซับไทย EP 39
The Legend of Jasmine ตำนานรักซูม่อเอ๋อ ซับไทย EP 40

Relate Posts

ไฮโลไทย | สล็อตออนไลน์ |